CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

(platný od 1. 1. 2024)

  NOVĚ LZE V NAŠÍ AMBULANCI PLATIT PLATEBNÍ KARTOU!

Potvrzení zdravotní způsobilosti – chronické onemocnění   

200 Kč

Potvrzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově – osvobození    

200 Kč

Potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu na střední či vysoké škole             

200 Kč

Posudek k výkonu sportu či zájmové činnosti       

200 Kč

Posudek na letní tábor, školu v přírodě, lyžařský výcvik  

200 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti – řidičský či zbrojní průkaz 

400 Kč

Potvrzení přihlášky do MŠ (+ každá další za 50 Kč)    

200 Kč

Potvrzení pro práci s dětmi     

200 Kč

Potravinářský průkaz, svářečský průkaz          

200 Kč

Vyplnění pojistky, bolestného  

300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace 

300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace do 2. dne 

500 Kč

Aplikace nepovinného očkování 

200 Kč

Nastřelení náušnic + náušnice 

700 Kč

Vystavení nového zdravotního průkazu (celá knížka)             

500 Kč

Vystavení nového očkovacího průkazu (očkovací průkaz)     

300 Kč

Znovu vystavení žádanky na odborné vyšetření (ztráta/zničení)      

100 Kč

Jakékoliv jiné potvrzení na výměnný poukaz (zdravotní stav, omluvenka aj.) 

100 Kč

Streptest na vlastní žádost  

300 Kč

CRP na vlastní žádost  

200 Kč

Vyšetření moči na vlastní žádost  

50 Kč

Kopírování        

3Kč/stránka