DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

DĚTSKÁ POHOTOVOST

568 809 463

Všední dny 17:00 - 20:00

Víkend, svátek 08:00 - 20:00

Mimo uvedené hodiny zajišťují nepřetržitý provoz lékaři dětského oddělení.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

224 91 92 93

224 91 54 02

www.tis-cz.cz