POSUDKOVÁ ČINNOST

Posouzení zdravotní způsobilosti k různých činnostem

Vážení pacienti,

 • součástí práce praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) je posouzení zdravotní způsobilosti k různým činnostem (mateřská školka, střední škola, řidičský průkaz, tábor, škola v přírodě, sport aj.)
 • vystavování posudků se řídí dle vyhlášek a nařízení vlády, které je nutné dodržovat!
 • v některých případech je to složitější administrativní výkon, který kromě jiného vyžaduje zhodnocení celkového zdravotního stavu (byla-li prevence provedena v posledních 3 měsících, není nutné klinické vyšetření opakovat)
 • posudky nebudeme vystavovat ve většině případů na počkání!
 • ze zákona má lékař na vystavení posudku 10 dní, v některých případech až 30 dní, proto Vás prosím, neodkládejte tato potvrzení na poslední chvíli
 • je-li dítě sledováno v odborné ambulanci (např. alergologie, kardiologie, neurologie), je nutné, aby při posuzování byly k dispozici aktuální zprávy od odborných lékařů, jinak nebude možné posudek vystavit
 • vystavování posudků o zdravotní způsobilosti je pouze a jedině v kompetenci registrujícího PLDD, nežádejte prosím posudky po zastupujícím lékaři v době naší dovolené

ŠKOLA V PŘÍRODĚ, TÁBOR, LYŽAŘSKÝ KURZ, PLAVÁNÍ aj.

 • je-li dítě v péči odborné ambulance (např. alergologie, kardiologie, neurologie), je nutné vždy doložit zprávu z poslední kontroly, jinak nelze posudek vystavit
 • pokud má dítě splněnou řádnou preventivní kontrolu a jsou k dispozici aktuální zprávy z odborných ambulancí, stačí pouze zavolat a vystavíme posudek na univerzálním formuláři bez nutnosti čekání
 • posudek platí 2 roky (nedojde-li ke změně zdravotního stavu)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

BRIGÁDY, ZAMĚSTNÁNÍ, ODBORNÁ PRAXE

 • ke krátkodobé brigádě není ze zákona potřebná prohlídka zdravotního stavu
 • PLDD může potvrdit zdravotní způsobilost k práci pouze v kategorii 1, a to jen v případě, že není riziko ohrožení zdraví (vždy je potřeba písemná žádost zaměstnavatele vč. jeho podpisu)
 • PLDD není oprávněn potvrzovat zdravotní způsobilost k brigádě, zaměstnání či odborné praxi v rámci školy
 • v ostatních případech posuzuje zdravotní způsobilost ve vztahu k práci pouze poskytovatel pracovně-lékařských služeb nebo praktický lékař pro dospělé
 • vyhláška o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče:

www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-79

 • posudek o zdravotní způsobilosti tedy vydává smluvní lékař zaměstnavatele/školy na základě výpisu z dokumentace
 • výpis ze zdravotní dokumentace NELZE vystavit na počkání! (ze zákona je lhůta až 30 dní)

SPORT, TĚLESNÁ VÝCHOVA

 • PLDD je oprávněn vydávat posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově, organizovanému, neorganizovanému a výkonnostnímu sportu
 • v případě vrcholového sportu či studiu na sportovní škole posudek o zdravotní způsobilosti vydává tělovýchovný lékař
 • vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu:    

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-391

 • u výkonnostního sportu je nutné klidové EKG
 • u zdravotně náročné sportovní disciplíny je vyžadováno zátěžové vyšetření včetně monitorace EKG a krevního tlaku (viz výše uvedená vyhláška)
 • EKG či zátěžové vyšetření provádí dětská kardiologická ambulance                                (MUDr. Jan Kozák, tel.: 568 808 123, www. kozak-kardiologie.cz)
 • vystavení posudku je spojeno s celkovou prohlídkou - doporučujeme objednat se v době prevence
 • součástí posudku je dotazník sportovce ke zjištění potenciálně zjistitelných nemoci srdce s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

 • v případě, že posuzovaná osoba nosí brýle (event. kontaktní čočky) je nutné doložit aktuální zprávu od očního lékaře
 • vystavení posudku je spojeno s celkovou prohlídkou - doporučujeme objednat se v době prevence
 • součástí posudku je dotazník - prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

STŘEDNÍ ŠKOLA

 • přihláška ke studiu na střední škole musí být předem vyplněna, zejm. kódy studijních oborů
 • je-li dítě v péči odborné ambulance (např. alergologie, kardiologie, neurologie), je nutné vždy doložit zprávu z poslední kontroly, jinak nelze posudek vystavit
 • na základě kódu studijního oboru se kontrolují zdravotní omezení pro vybraný studijní obor dle nařízení vlády:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-367

 • v případě nalezení rozporu může být požadováno vyjádření odborného lékaře a posudek o zdravotní způsobilosti je vystaven až na základě rozhodnutí specialisty